https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 

×

Ошибка

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Предполагается, что в качестве источника изображения будет полный URL-адрес или путь к базовой папке изображения, указанным в админке, но /2017/11_03_2017 не является ни URL-адресом, ни относительным путем к существующему файлу или папке.


Март 11-де Тываның күрүнениң В.М.Халилов аттыг филармониязынга, Республиканың Р.Кенденбиль аттыг уран-чүүл школазының 2017 чылда доозар сургуулдарының отчет-көргүзүглүг концерти болган. Бо чылын школаны ниитизи-биле 28 өөреникчи хореография, хылдыг хөгжүм, улусчу хөгжүм, фортепиано, чурук салбырларын доозуп турар.

Эге сөс алгаш, школаның директору Тимур Дулуш, сургуулдарның чедиишкиннерин кысказы-биле чугаалап таныштыргаш, Россияда, боттарының камерлиг оркестри-биле үдевишаан, балет көргүзүптер өөреникчилерлиг школа чогун чугаалады. Бо болза улуг чедиишкин, школаның башкыларының эки ажылы. 2015 чылда, бо школа Россияда эң тергиин 50 школалар аразынче киргени, сургуулдарның янзы-бүрү чергелиг конкурстарга чедиишкиннерин бадыткап турары ол.

Хореография салбырының доозукчулары, Петр Чайковскийниң «Подснежник», «Щелкунчик» деп балеттен «Па де труа», Лео Делибтиң «Сильвия» деп балеттен «Пиццикато», орус улустуң «Подгорная», тыва улустуң «Хандагайты» деп ырынга тургускан танцы-самнарын бедик деңнелге күүсеттилер. Школаның хылдыг хөгжүм башкылары Амарсана Данзан, Ариунтуя Бат-Очирниң өөреникчилери Аянчы Демчик, Долума Монгуш, Алдар Саая, Чимис Сат, Сайлык Ламажап, Аялга Хертек база Сондор Насанбат, башкызы Анай-Хаак Балбан-оол, Алдар Мунзук, башкызы Виктор Куулар, Айлана Саая, башкызы Азияна Ондар, отчеттуг күүселделерин шынарлыг бараалгаттылар.

Доозукчуларга, улаштыр Кызылдың уран-чүүл колледжинге өөренир эжик ажык. Хылдыг хөгжүм ойнаар сургуулдарның, аңаа өөрениринге эптиг байдалдарны, ук школаның база Тываның В.Халилов аттыг күрүне филармониязының удуртулгазы тургузуп турары чаа эгелээшкин. Тодаргайлаарга, В.Тока аттыг симфониктиг оркестр, сөөлгү чылдарда хылдыг хөгжүм ойнаар артистери чок турган. Уран-чүүл школазының доозукчу - скрипка, виолончель ойнаар сургуулдары, дугуржулга езугаар симфониктиг оркестрге ойнажып турган. Ам, оларны, филармонияның удуртулгазы, колледже кирип алгаш, өөренип турар үезинде, ай санында көрдүнген түңнүг дузалал (стипендия) акша-биле хандырарын шиитпирлээн. Симфониктиг оркестр, четпейн турар хөгжүмчүлер айтырыын, мындыг хевирлиг шиитпирлеп алыр аргалыг болганы өөрүнчүг.

Кежээге көрүкчүлер, ада-иелер, чалаткан аалчылар хөй болган. Доозукчуларга, школаның башкыларынга, Дээди Хуралдың депутады, национал оркестрниң дирижеру Аяна Монгуш, Культура сайыдының оралакчызы Виктор Чигжит, филармонияның уран-чүүл удуртукчузу Алексей Саая болгаш өскелер-даа байыр чедирип, күрүне шылгалдарын эки дужаап, чедиишкинниг болурун күзээннер.

 

12.03.2017 чыл.
О Киштейек.
{gallery}/2017/11_03_2017{/gallery}

ФИЛАРМОНИЯ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 ,

Яндекс.Метрика