https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 

50621

Тываның күрүнениң В.М.Халилов аттыг филармониязы апрель 1-де, тургустунганындан бээр 48 чыл болур. Төөгүден алгаш көөрге, филармония деңнелинге чедир, ук албан чери «Сталин аттыг клуб» , «Шагдыр-Сүрүң аттыг клуб», «Ак өг» деп тургузуушкуннардан эгелээн болуп турар. Номчукчуларның кичээнгейинге, 1938 чылда, «Шагдыр-Сүрүң» аттыг клуб турда, кылып чорудуп турган ажылдарын, ол үениң «Шын» солунунга чырытканын сонуургадыр-дыр бис. Солун ол үеде латин үжүктерлиг тыва бижикке үнүп турган:

«SЬN» TARN TK-nьn bolgas TRE TK-nьn solunu». № 90, noyabr 30 1938 cьl. 

<<…>>Тываның  профес  эвилелиниң  культур  массалыг  ажылы.

Шагдыр-Сүрүң аттыг клуб. 1938 чылдың эгезинден тос айның 15-ке чедир кылган ажылы:

1. Орус-тыва дыл кырынга үнген шии – 34, көрген кижилер саны – 7093

2. Массалыг кежээлер – 26, кижи саны – 3160

3. Концерт (ыры-хөгжүм) – 24, көрген кижи саны – 1070

4. Күш-культур көргүскени – 19, шии-биле кады

5. Интернационалдыг кежээлер – 5, барган кижи саны – 1250

6. Массалыг хуралдар – 34, олурганнар – 5980

7. Эмчи лекцизи – 3, дыңнаанар – 480

8. Көдээ черге көргүскен оюн – 3, көргеннер – 363

9. Хана солун 6 удаа үнген.

Чайгы садты 1938 чылдың 6 ай 20-ден эгелеп ажыткан, аңаа 53 катап кино үнген, ону 14 416 кижи көрген. Оон ыңай спорт болгаш оюн-шии бөлгүмнери база турган. <<…>>

Культура яамызынга ол үеде, бижик билбес чорукту узуткаар ажыл кол турган, оон ыңай, кадык-камгалал ажылдары база оларга хамааржып турган. Ук клубтан аңгы, чаңгыс эвес «совет хамаатылар клубтары» Тывага аңгы сайзырап турганын ол үениң солуннарында бижээн. Амгы филармония бажыңы, ол үеде совет хамаатылар клуву турган. 1939 чылда, «Шагдыр-Сүрүң» аттыг клуб, амгы Тыва үндезин культура бажыңындан ынаар катчып кирген. Ол үеден эгелээш, тыва чоннуң уран-чүүлү, тодаргай онаатынган эргелиг культура адыры бооп, бо хүннерге чедир, сайзырап чоруур.

 

О.Киштейек

30.03.2017 чыл.

ФИЛАРМОНИЯ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 ,

Яндекс.Метрика