https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 

×

Ошибка

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Предполагается, что в качестве источника изображения будет полный URL-адрес или путь к базовой папке изображения, указанным в админке, но /2017/09_05 не является ни URL-адресом, ни относительным путем к существующему файлу или папке.


Улуг Тиилелгениң 72 чыл оюнга тураскааткан байырлыг концертин аныяк, ат-сураа алгып бар чыдар «Хартыга» бөлүү, май 9-та
Тываның В.М.Халилов аттыг күрүне филармониязынга көргүскен. Бөлүк, боттарының уран-чүүлүнүң үнелекчилеринге билдингир аппарган ырыларын, көрүкчүлерге бараалгаткан. Ол дээрге, чоокта чаа үндүрген диск альбомундан, тыва чоннуң ырылары - «Тулаа-шынаа», «Чавыдак», «Кыңгыргай-коң», «Чаа-Хөл», «Агитатор», «Көкей-Ноян», «Борбак-борбак» дээш, бот-тывынгыр композитор Александр Саржат-оолдуң – «Мегечи Хам», «Аазаашкын» деп ырылары.

    Хартыга бөлүү, сөөлгү үеде, алдарлыг хөгжүмчү Альберт Күвезин-биле, Россияның элээн хөй хоорайларынга концерттерин берип, боттарын көргүзүп, чаладып эгелээн болгай. Бо удаада база, Альберт, дуңмалары-биле, чыглып келген чонну өөртүп, билдингир чогаалдарын ырлап күүсетти.

    «Хартыга» 2008 чылда, Тываның күрүне филармониязында, Тываның Чазааның үрер хөгжүм оркестринде ажылдап турар, аныяк, профессионал хөгжүмчүлерден тургусттунган. Ынчангаш олар, тыва улустуң ырыларын, эң дээди, делегей уран-чүүлү, джаз, рок, блюз, свинг хевирлери-биле хөөмей-сыгытты катпышаан, бедик деңнелге күүседип, үргүлчү чаа чогаадыкчы угланыышкыннар-биле ажылдап турар бөлүк.

    Бөлүктүң ыраажызы, Начын Чөреве, бо хүннерде Тываның эң шыырак хөөмейжилеринге хамааржыр. Сандык Сергек (альт саксофон), Ангыр-оол Ондар (бас гитара), Найыс Дүлүш (барабаннар) база бөлүктүң чаа кежигүүнү, гитара ойнакчызы, Салчак Наильдиң мергежили бедип турарын демдеглевес аргажок.

    Улуг Тиилелге хүнүнге тураскааткан концертинге, бөлүктүң мурнундан, Начын, май 9-та төрүттүнген хөгжүмчү акылары, эш-өөрү - Тываның В.М.Халилов аттыг күрүне филармониязының директору Игорь Дүлүшке, Тыва үндезин культура төвүнүң директору Игорь Көшкендейге, «Алаш» бөлүүнүң хөөмейжизи Бады-Доржу Ондарга, Тываның симфониктиг оркестриниң хөгжүмчүзү Артур Дүлүшке байыр чедирди. Концерт төнерге, Альберттиң болгаш «Хартыганың» уран-чаянынның мөгейикчилери, оларны үр-ле салбайн, чурукка тыттырып, шаг болдулар.  

О.К.

10.05.2017 чыл.

{gallery}/2017/09_05{/gallery}

ФИЛАРМОНИЯ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 ,

Яндекс.Метрика