https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 

221273x0
Май 20-де, Россияның кеземче күүселдезин чорудар федералдыг албанының, ТР-да эргелелиниң 1 дугаар эдип-чазаар колониязынга, ажык эжик эрткен. Тываның, В.М.Халилов аттыг күрүне филармониязының джаз оркестри, колонияның удуртулгазы-биле дугуржулга езугаар, шиитиргеннерге болгаш «ажык эжикке» келген чонга, концертин бараалгаткан.

    Джаз хөгжүмү Тывада чаа сайзырап турар болгаш, хоругдалда хамаанчок, хосталгада кижилер чедир билбес болгай. Ынчангаш, джаз хөгжүмүнүң сайзыралының дугайында кыска тайылбырны филармонияның директору И.Дүлүш чыылганнарга таныштырды. Хөгжүм тайылбырындан аңгы, тываның ниити культурада байдалдарын, күүселделер аразында, чугаалап четтигип турду.

    Ниитизи-биле, Тываның күрүне филармониязының, бо кылган үнүүшкүнү, ийи талага ажык-дузалыг болган ужурлуг. Бирээде, колонияда хоругдаткан кижилерге өөредиглиг болганы чугаажок, ийи дугаарында оркестирниң хөгжүмчүлеринге – кандыг-даа байдалга чараш аялганы, шын, бедик деңнелге ойнап күүседири.

    Хөгжүмчүлерниң, бо хүнде баштайгы концерти аңаа болганы ол. Кежээ, 19 шакта филармонияның залынга, сураглыг, россияның джаз хөгжүмчүзү, Владимир Толкачев-биле база концерт кылганнар. Владимир Толкачев, РФ-тиң алдарлыг артизи, М.И.Глинка аттыг Новосибирскиниң күрүне консерваториязының профессору. 1985 чылда Новосибирскиге джаз оркестр үндезилеп тургускаш, бедик, профессионал деңнелдиг, Россиядан дашкаар билдингир коллектив кылгаш, бо хүннерге чедир ооң удуртукчузу болгаш дирижеру кылдыр ажылдап чоруур. Тыва көрүкчүлерге, оркестрниң хөгжүмчүлеринге, оркестрниң ыраажызы Софья Кара-оолдуң күүселдезинде, тыва ырыларны Владимир Николаевич чараштап, бедик мергежилин көргүзүп, концерти каастааны өөрүнчүг болган.

    Эртемден хөгжүмчү, Тываның В.Халилов аттыг күрүне филармониязының директору И.Дүлүштүң чалааны-биле келген. Тываның джаз оркестриниң хөгжүмчүлеринге, ам-даа улам сайзыраарынга, джаз хевирин хандыр билип алырынга, сураглыг хөгжүмчүнүң келгени, кончуг улуг ажык-дузалыг болур деп, филармонияның удуртулгазы санап турар. Профессор, май 20-ден 24-ке чедир тыва хөгжүмчүлер-биле ажылдаар. Тываның күрүне филармониязының, Владимир Толкачев-биле ажылы, ам-даа уламчылаары көрдүнген. Тыва оркестрниң, Новосибирск хоорайда болуп турар джаз фестивальтарның бирээзинче, барып болур аргалары бар.

 
О.К.
22.05.2017 чыл

ФИЛАРМОНИЯ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 ,

Яндекс.Метрика