https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 

×

Ошибка

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Предполагается, что в качестве источника изображения будет полный URL-адрес или путь к базовой папке изображения, указанным в админке, но /2017/1_10 не является ни URL-адресом, ни относительным путем к существующему файлу или папке.


Делегейниң улуг назылыглар хүнү таварыштыр Тываның В.М.Халилов аттыг күрүне филармониязының В.Тока аттыг симфониктиг оркестри Кызылдың хоочуннар бажыңынга октябрь 1-де аалдап чораан. Симфониктиг оркестриниң артистеринге бо чылгы концерт сезонунуң баштайгы үнүүшкүннүг көрүлдези хоочуннарга байыр чедирилгези-биле эгелээни бо. Концерти хоочуннар баштай (дириг хөгжүмнүң ыяңгылыг хөөнүнүң салдары-ла боор) улуг-ла сонуургал чок ышкаш хүлээп алдылар. Ынчалза-даа филармонияның ыраажылары Надежда Шойгу, Софья Кара-оол-Дулуш, Эльвира Докулактың күштүг үннери оларны чазыктырып, адыш часкаашкыннарынче, харын-даа кады ырлажып олурар кылдыр албадапты. Алдарлыг ыраажылар хоочуннарга байырлалы-биле байыр чедирбишаан, бо хүн ийи дакпыр байырлал – делегейниң хоочуннар хүнү-биле чергелештир делгейниң хөгжүм хүнү болуп турарын тайылбырлааш, билдингир тыва композиторларның чараш ырылары «Авай», «Улуг-Хемим-Енисейим», «Кады чор сен авай», «Аяк шайым», «Хүннүг Тывам» деп ырыларны бараалгаттылар.
Симфониктиг оркестр «Мой ласковый и нежный зверь», «Цыган» деп кинолардан билдингир аялгаларны күүседирге хоочуннар улуг сонуургал-биле хүлээп алдылар. Хоочуннарның талазындан артистерге четтиргенин илеретпишаан, аас-кежикти, чедиишкиннерни күзедилер. {gallery}/2017/1_10{/gallery}

ФИЛАРМОНИЯ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 ,

Яндекс.Метрика