https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 

×

Ошибка

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Предполагается, что в качестве источника изображения будет полный URL-адрес или путь к базовой папке изображения, указанным в админке, но /2017/31_09 не является ни URL-адресом, ни относительным путем к существующему файлу или папке.


Эрткен неделяда Тываның күрүне филармониязының ажылдакчылары филармония бажыңының немей туттунган тудуунуң кырыкы шывыын чылыглап чаартканнар. Ниитизи-биле 100 ажыг тонна дойну бажыңның кырынче үндүргеш, чаа демир шывыгны чатканнар.
Артистер чүгле хөгжүм ойнаарынга бедик мергежилдиг эвес, а кадыг ажылдарга база мергежилдиин көргүзүп, хат, чаъс, соок дивейин кыска үе дургузунда шудургу ажылдап, даанган ажылын шынарлыг кылып доосканнар. Септелге бөлүүнге симфониктиг оркестрниң, «Тыва джаз бэнд» бөлүүнүң база Тываның чазааның үрер хөгжүм оркестриниң хөгжүмчүлери идекпейлиг киришкеннер.
Хөгжүмчүлерниң тудуг-септелге ажылынга дуржулгазы бедик болуру чөптүг, олар Үстүү-Хүрээ тудуунга база чыл санында-ла Үстүү-Хүрээ фестивалының сценазы болгаш өске-даа ажылдарын үргүлчү кылып келгеннер.
Ук тудуг эрткен чүс чылдың 90 чылдарының эгезинде туттунган олчаан септелге кылдынмаан. Үстүкү каътта артистерниң ажылдаар өрээлдери кыжын соок турган. Бо септелге соонда өрээлдери чылыг болурунга артистер идегеп турар . {gallery}/2017/31_09{/gallery}

ФИЛАРМОНИЯ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 ,

Яндекс.Метрика