https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 

×

Ошибка

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Предполагается, что в качестве источника изображения будет полный URL-адрес или путь к базовой папке изображения, указанным в админке, но /2017/05_10_2017 не является ни URL-адресом, ни относительным путем к существующему файлу или папке.


Октябрь 5-те, Тываның күрүне филармониязының ажылдакчылары болгаш артистеринге улуг байырлал болган. Классиктиг болгаш джаз хөгжүм мөгейикчилериниң саны немежип турарын, Улусчу чогаадылга бажыңынга болган, ээлчеглиг концерт сезоннунуң ажыдыышкыны бадыткады. Ылаңгыя улгады берген назылыг хоочуннарның келгени, концерт эртирип турар организацияның ажылдакчыларынга болгаш артистерге улуг идигни берип, хей-аъдын көдүрдү.

    Концерти ук организацияның башкарыкчы-режиссеру Владимир Копуш чарлап ажыткаш, Тываның Виктор Тока аттыг симфониктиг оркестрин, Алексей Чыргал-оолдуң «Челер-Оюм» деп увертюразы-биле концерти эгелээрин чалады. Дараазында Владимир Токаның «Ноктюрн» деп классиктиг уран-чогаалын, хөгжүмчү Шораан Очур гобойга оркестр-биле ойнап күүсетти. Бо чылын Владимир Тока 75 харлаар турган. Кады төрээн дуңмазы Виктор Токаның ады-биле адаан симфониктиг оркестр тургустунуп сайзыраарынга, Владимир Салчаковичиниң үлүү кончуг улуг дээрзин башкарыкчы көрүкчүлерге тайылбырлады.

    Дараазында, оркестр, аңгы-аңгы композиторларның билдингир, чараш чогаалдарын күүсеттилер. Оларның аразында, филармонияның солистери Надежда Шойгу, Начын Чөревениң күүсеткени, тыва улустуң «Бай-ла Хемчиим» деп ырызын, көрүкчүлер улуг адыш часкаашкыннары-биле хүлээп алдылар. База-ла диңмиттиг адыш часкаашкыннары, филармонияның солизи Эльвира Докулактың күүсеткени А.Чыргал-оолдуң «Хүннүг Тывам» деп ырызы, «Сильва» деп опереттадан ариязы болду.

    Симфониктиг оркестрниң хөгжүмчүлери колдуунда-ла аныяк салгал апарган болгаш күүселделер кончуг бедик деңнелде күүсеттинип турар-дыр. Оркестрниң дирижерлары – кол дирижер Саян Салчак болгаш ийи дугаар дирижер Начын Донгак база-ла өзүп, сценага хостуг болгаш дидим алдынып, оркестрни билдилиг башкарып турары эки болду.

    «Миниатюра театры» бөлүү база-ла сезон ажыдыышкынынга кириштилер. Ынчалза-даа бөлүктүң ажылы сентябрь айда-ла кидин- түлүк эгелээн, каш удаа школалар, садиктерге чедип каапкан. Бөлүктүң ажылының кол угланыышкыны амдыызында бичии чаштарже угланган-даа болза, улуг улус-биле ажылдаар аргаларны дилеп, чогаадыкчы дилээшкиннер соскатпайн, кончуг шудургу ажылдап турар коллектив.

    База бир солун чүүл, Тыва Республиканың профэвилелдер федерациязының даргазы Галина Сюрюн, симфониктиг оркестрниң хөгжүмчүлери Мария Калинина, Татьяна Потаповага болгаш филармонияның директору Игорь Дулушка «Тыва республиканың уран-чүүлү болгаш культуразының сайзыралынга киирген үлүү» деп хөрек демдектерин байырлыг байдалга тывысты.

    Концертиң ийиги чартыын, ады-сураа элээн алгып бар чыдар «Тыва Джаз Бэнд» база бөлүктүң ыраажызы Софья Кара-оол, чыылган джаз хөгжүмүнүң сонуургалдыгларынга чараш программазын бараалгадып, сеткилин өөртүр аргалыг болдулар.

    Ниитизи-биле, Тываның В.Халилов аттыг күрүне филармониязының ээлчеглиг концерт сезонунуң ажыдыышкыны бедик деңнелге эртип, көрүкчүлерниң-даа, артистерниң-даа сеткили ханганын демдеглээр апаар.

{gallery}/2017/05_10_2017{/gallery}

ФИЛАРМОНИЯ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 ,

Яндекс.Метрика