logo s2

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 

 

Тываның күрүне филармониязының концерт залынга ТР-ниң Чазааның үрер хөгжүм оркестри март 6-да чаа программазының баштайгы көргүзүүн чонга бараалгаткан.


Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чылынга, Кызыл хоорайның тургустунганындан бээр 100 чылынга тураскааткан «Россия-биле кады» деп концерт-төлевилел көрүкчүлерниң улуг сонуургалын болдурган. Чаа программаны ажылдап кылырынга үрер хөгжүм уран чүүлүнүң тергииннери: Россияның уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, РФ-тиң Камгалал яамызының үрер хөгжүмүнүң кол шериг дирижеру, генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов болгаш Красноярскиниң театр болгаш хөгжүм академиязының доцентизи, ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы Петр Казимир база оркестрниң удуртукчузу, ТР-ниң алдарлыг артизи Тимур Дулуш олар улуг үлүг-хуузун киирген.
Yрер хөгжүмчүлерниң ажыл-ижин ТР-ниң Баштыңы—Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол, ооң оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак олар чыылганнар-биле кады сонуургап көргеш, бедик үнелелди берген.
-- Yрер хөгжүм уран чүүлүнүң метрлери бистиң аныяктарывысты деткип, олар-биле ажылдааны өөрүнчүг болбас аргажок. Бистиң оолдар, кыстар улуг шылгалданы бөгүн тудуп шыдааны ол-дур. Эр хейлер! Күзүн юбилей хүннеринде каш чүктен кээр аалчыларывысты бо концерт-биле өөртүр бис. Бистиң алдарлыг чаңгыс чер-чурттуувус, РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Күжүгетович Шойгуга, ооң командазының кежигүнү, үрер хөгжүмнүң кол шериг дирижеру, генерал-лейтенант В. Халиловка юбилей уткуштур биске «Тыва» деп маршты белекке бижип бергени дээш өөрүп четтирдивис. Сергей Күжүгетович Шойгу «ТУ-154» деп күчүлүг самоледун бээр болган, Валерий Халилов бодунуң удуртуп турары РФ-тиң үрер хөгжүмүнүң алдарлыг шериг оркестри-биле биске аалдап чедип кээр. Ынчан байырлыг байдалга аңаа «ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты тыпсыр бис. Валерий Михайлович бистиң артистеривис-биле 2013 чылда танышкан. Бүгү-россияның үрер хөгжүм оркестрлериниң Кемерово хоорайга эрткен «Мөңгүн үннер» фестивалынга Валерий Халилов жюриниң даргазы турган. Бистиң хөгжүмчүлеривис ынчан 1-ги чергениң лауреаттары болган – деп, Шолбан Валерьевич сеткил хайныгыышкын-биле чугаалаарга, көрүкчүлер диңмиттиг адыш часкаашкыннары-биле деткиди.
ТР-ниң Чазааның үрер хөгжүм оркестри кайгамчык шапкын базымнарлыг өзүп орар. Олар боттарының тускай, кымга-даа дөмейлешпес аяны, күүселдези-биле хамыкты кайгаткан. Ындыг оркестрниң келир үези тергиин болуру чугаажок. Кады ажылдажылгавыс уламчылаар. Июнь эгезинде РФ-тиң Камгалал яамызының Кол шериг оркестри Тывага кээп «Азия төвүнде фанфарлар» фестивальга киржип, элээн концерттерни болгаш мастер-класстарны эрттирер дээрзин генерал-лейтенант дыңнатты.
— ТР-ниң Чазааның үрер хөгжүм оркестри дээрге Петр Казимирниң төлү деп болур. Бистиң оолдарывыс-биле ол каш чыл улаштыр ажылдап турар. Ол — ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы. Ол хүндүлүг атка ылап төлептиин Петр Казимир каш-даа удаа бадыткаан. Силерге өөрүп четтирдивис, хүндүлүг хөгжүмчүлер. Оркестрниң удуртукчузу Тимур Дыртык-оолович Дулушка, оркестрниң ыраажызы, Тываның Улустуң артизи Софья Кара-оолга болгаш бүгү хөгжүмчүлерге концерт-шылгалданы чедиишкинниг эрткени-биле силер бүгүдениң өмүнээзинден адыш часкап, байырдан чедирип каалыңар, чонум.
Сергей Арнольдовичиге Тывага, ооң каас-чараш бойдус чурумалынга, кайгамчык кижилеринге тураскааткан бедик утка-шынарлыг, чечен-мерген шүлүктери дээш мөгейип тур бис—деп, Шолбан Валерьевич чугаазын доосту.
ТР-ниң үрер хөгжүм оркестриниң концерттери бистиң чаңгыс чер-чурттугларывысты чараш оюну-биле «чалгынналдырды». Кижиниң катап-катап дыңнаксаазы келир-дир. Yрер хөгжүмге өпейледип, силерге чоргаарланып олурдувус, хөгжүмчүлер!
Светлана БАЛЧЫР.
№ 29 (18456) 2014 чылдың март 13

 

ФИЛАРМОНИЯ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Филармония Контакты

 

Телефон: +7 (394-22) 2-15-20

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Щетинкина-Кравченко 58

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 , ♪Тувгосфилармония им. В.М. Халилова♫

Яндекс.Метрика