https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 

ШАГАА-БИЛЕ!
ШАГАА-БИЛЕ!
Кел чыдар Шагаа-биле бүгүдеге байыр чедирип, моорлап келир Инек чылы чаа-чаа чедиишкиннерже чүткүлүвүстү күштелдирер дээрзинге бүзүрелим улуг.
Эрттип турар Күске чылы чылы кижи төрелгетениниң мурнунга аар шылгалданы тургускан. Диргелип келген кара хамчыктың мурнунга кижилер эп-сеткил каттыштырып, кижисиг мөзүзүн эгидип ап эгелээнин эки демдек деп санап болур. Демиселдиң мурнуку одуругларынга эмчилер биле башкылар туруп, кижилерниң амы-тыны, аныяк өскенниң келир үези дээш маадырлыы-биле тулушканынга мөгейип чоруур бис.
Уткуп турарывыс Инек чылында хамчык-биле демисел уламчылаар-даа болза, ооң-биле канчаар демиссежирин билип алган болгаш ооң когун үзер ажыл уламчылаар. Бо угланыышкынче шупту күжүвүстү мөөңнээривис чигзиниг чок.
Шагаа-биле шуптувуска байыр чедирип, моорлап келир Инек чылында амыдырал-чуртталгаңарга, ажыл-агыйыңарга ак орукту, ал-бодуңарга, ажы-төлүдериңерге кадыкшылды болгаш чедимчени күзедим!
Шаг чаагай, Шагаа чаагай!

Валерий Халилов
аттыг Тываның күрүне
филармониязының директору
Игорь Дулуш

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 ,

Яндекс.Метрика