https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 Тыва Республиканың алдарлыг артизи, хөй-янзы хөгжүм херекселдеринге ойнаар хөгжүмчү, философчу, «Ят-Ха» бөлүүнүң эң улуг назылыы, барабан ойнакчызы Евгений Ткачев февраль18-те бодунуң 60 харлаан оюнга тураскаадып, хөгжүмчү эштери-биле концертин эртирген.

Ол Сарыг-Сепке төрүттүнгеш, Хову-Аксынга өскен. Хову-Аксының уругларның уран-чүүл школазының баян клазынга өөренип турган. Соктаар хөжүмнү 12 харлыындан эгелеп сонуургап, пионер лагеринге барабанчылар отрядынга ойнай берген. Улуг класстарга «Эдельвейс» дээр ансамбльдың кежигүүнү апарган. Школаны доозупкаш, Кызылдың уран-чүүл училищезиниң үрер болгаш соктаар хөгжүм салбырынче кирип алган. Учлищени дооскаш, 10 чылдарның дургузунда тыва радио болгаш телевидениениң симфониктиг оркестринге ажылдаан. Дараазында, ол үеде кончуг билдингир «Патефон», «Азия» ыры-хөгжүм ансамбльдарынга болгаш «Биосинтез» бөлүүнге ойнап турган.

1992 чылдан эгелеп, бо хүннерге чедир алдарлыг «Ят-Ха» бөлүүнүң солуттунмас хөгжүмчүзү.

Евгенийниң чогаадыкчы кежээзинге, артист эштери Сайлык Оммун, Сергей, Ольга Сокольниковтар, Лера Муравник, Андрей Надин, Сергей Кукарин, Сендажы Отчугаш, Вячеслав Козлов болгаш «Малышок», «Хартыга», «Ят-Ха» бөлүктери көрүкчүлерге чараш салым-чаяанын бараалгатканнар.

Концертке, 2016 чылдың декабрь 30-де «Хартыга болгаш Альберт Кувезин. Агитатор» деп альбомнуң баштайгы көрүлдезинде дег, Красноярск хоорайдан Евгенийниң уран-чаялгазының мөгейикчилери чедип келгени солун болган. Ырак черден албан-биле концерт көөр дээш чедип кээри ындыг-ла амыр эвес, ынчалза-даа кыштың соогу дивейн көрүкчүлерниң чедип келгени, бистиң хөгжүмчүлеривистиң чедиишкини, билдингир аппарганының бир бадыткалы.

Евгений Ткачев хөй талалыг салым-чаяанныг, ол хөгжүмге ойнаарындан аңгыда, чуруур, шүлүк бижиир, хардан дүрзүлер кылыр, дириг-чурук тыттырар болгаш «Samopal  Pictures» деп демдек-биле клиптер база үндүрүп турар. «Орусham» (орус хам) деп бодунуң шенелде дискизин база үндүрген.
Евгенийге ам-даа хөй чылдарда чогаадыкчы чедиишкиннерни күзээр-дир бис.

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 ,

Яндекс.Метрика