https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 


Бо хүн, Шагаа байрлалынга уткуштур филармония залынга, «Ак-Сал ирейниң ужуралдары» деп, бичии чаштарга өөредиглиг, оюн-хөглүг, ыры-шоорлуг көргүзүгнү, Тываның В.М.Халилов аттыг күрүне филармониязының эстрада ойнаар-кыстарлыг «Миниатюра театры» деп шоу-бөлүү, Каа-Хем суурнуң «Сайзанак» уруглар садының чаштарынга бараалгаткан.

Көргүзүгде, Ак-Сал ирей (артист Шолбан Даваа) бодунуң уйнуунга (артист Ойнаарак Монгуш), шагаа чеми хырбачаны кылырын тайылбырлап, «Хырбача» деп ырыны күүседир. Дараазында Ак-Сал ирей сценаже тоолчуну (артист Алексей Ховалыг), тоолдап бээри-биле чалаар. Тоолчу «Өскүс-оол-биле Дилгижек» (артистер Сайын Монгуш, Сай-Суу Монгуш) деп тоолду ырлап, сыгыртып олургаш ыдар. Көргүзүг чоорту чылдар солчулгазынче шилчип, эртип бар чыдар Сарбашкын (артист Чодураа Игнатьева) чылы ак кадаан үнүп орар Дагаа (Сай-Суу Монгуш) чылынга дамчыдып бээр дээрге, мегечи, багай Шулбус (артист Урана Монгуш) шаптыктап, Дагаа чылын үндүрбейн туруп бээр. Шулбусту базары-биле, Ак-Сал ирей, уйнуу, Эне (артист Чодураа Игнатьева) сценаже чаштарны кыйгырып ап, маргылдаалыг оюннар ойнап тургаш, Шулбусту тиилеп, Дагаа чылын чалап аарлар.

«Сайзанак» садының чаштары, Шагаа байырлалынга уткуштур боттарының белеткеп алганы «Шайымны» деп ырыны күүседип, «Аяк шайым», «Дагларым» деп танцы-самын көргүскени чаптанчыг болган.

Адалар сцена кырынче үнүп, оолдарынга баг кагарын өөредип, тевек теп, байырлалга киришкени эки эгелээшкин болган.

«Миниатюра театры» бөлүктүң артистери, хоорайның бичии чаштар садынга, бо көргүзүүн, шагаа айының дургузунда катаптаарынга беленин илереткеннер.

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 ,

Яндекс.Метрика